To do

From Luchawiki
Revision as of 10:40, 23 September 2005 by Wagnerpanther (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Japan Male

Masio Koma Teizo Watanabe Kiyomigawa Masahiko Kimura Hiro Matsuda Shachi Yokouchi Shibata (Katsuhisa Shibata) Mr. Hayashi Devil Murasaki Goro Tanaka (Goro Tsurumi) Hashi Masataka (Kosuke Hashimoto) Ring Fujinami (Tatsumi Fujinami) Temojin el Mongol (Killer Khan) Satoru Sayama Kimura/Pak Choo (Kengo Kimura) Kurisu (Masanobu Kurisu]] Strong Kobayashi Kobayashi (Kuniaki) Sakaguchi (Seiji) Giant Baba Hiro Saito Takano (George Takano) Riki Choshu Hirata (Junji Hirata) Honaga (Norio Honaga) Kamikaze Misawa Samurai Shiro Sano (Naoki) Hata (Hirokazu Hata) El Samurai SATO (Dick Togo) Momotaro/Super Delfin Tiger Mask III/King Lee (Koji Kanemoto) Marufuji KENTA Taguchi (Ryosuke) Okumura Tanahashi (Hiroshi) Nakamura (Shinsuke) Onita (Atsushi Onita) Onita Jr. (Flying Kid Ichihara) Fuyuki (Ricky Fuyuki) Ryuma Go

World Male

Ringo Rigby The Invader (Invader #3 Johnny Rivera) Joe Malenko Abdullah the Butcher Stan Hansen Búfalo Allen (Bad News Allen) Bello Adrián (Adrian Street) Billy Robinson Lou Thesz Karl Gotch Chris Adams Peter Maravilla (Chief Peter Maivia) Choi Sun Don Corleone David Gold David Morgan Eric Embry Hulk Hogan Killer Kim Los Pastores (Sheepherders) Pat Patterson Voodoo Mulumba Carlos Colon Bob Backlund Don Corleone (Tony Rocco)

Female

Debbie Malenko La Monsther (Monster Ripper) Mae Young Vicki Williams Joyce Grable Manami Toyota Toshiyo Yamada Mita Mari Chan (Mariko Yoshida) Mima Chan (Mima Shimoda) Bison Kimura Chikako Shiratori Lioness Asuka Chigusa Nagayo Aja Kong Kyoko Inoue Chaparrita ASARI Jackie Sato Lucy Kayama Tomi Aoyama Judy Martin Lei Lani Kai Kandori Peggy Patterson Penny Mitchell Irma Acevedo